Pazarlama Stratejisi Geliştirmek için SWOT Analizi Kullanma

SWOT analizi, bir kuruluşun bir pazarlama stratejisinin temelini oluşturur. Bunu oluşturmak için güçlü, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditlerini analiz eden basit bir modeldir. SWOT kelimesi; Strengths , Weaknesses, Opportunities, Threats kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Bir şirketin ne yapabileceği, yapamayacağı ve şirketin ürünleri veya hizmetleriyle ilgili olası elverişli veya elverişsiz koşulları göz önünde bulundurulacaktır.

Pazarlama Stratejisi Geliştirmede SWOT Analizinin Önemi


Genellikle planlama ile ilgili önemli bir adım olarak görülen SWOT analizi, sunduğu muazzam değere rağmen aldatıcı bir şekilde basittir. Sistem, çevresel analizlerden elde edilen bilgileri birleştirir ve iki bileşene ayırır: iç konular (güçlü ve zayıf yönler) ve dış konular (fırsatlar ve tehditler).

Bu analiz düzeyi, bir kuruluşun belirli hedeflere ulaşmada yardımcı olacak faktörlerin olup olmadığını belirlemesini sağlar (mevcut bir güç veya fırsat nedeniyle) sağlar. Veya istenen sonucun gerçekleşmeden önce üstesinden gelinmesi gereken engellerin olup olmadığını belirlemesini sağlar. zayıflık veya tehditlere karşı).

SWOT analizi nedir?


Yukarıda bahsedildiği gibi, SWOT analizi süreci, şirketinizin genel başarısını etkileyen potansiyel ve kritik meselelere rekabetçi bir bakış açısı sağlar. Bunun için şirketinizin güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, pazar fırsatlarını ve potansiyel tehditleri değerlendirir. Ayrıca, bir SWOT analizinin temel amacı, dört kategoriden birine başarıyı olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilecek tüm önemli faktörleri tanımlamak ve atamak, işinize objektif ve derinlemesine bir bakış sağlamaktır.

Organizasyonel hedeflerinizi geliştirmek ve onaylamak için son derece yararlı olan dört kategoriden her biri, aşağıdakileri içeren başarılı bir pazarlama stratejisi geliştirmek için kullanılabilecek özel bilgiler sunar:
Güçlü Yönler ( Strengths ) – Kurumunuzun içinde ve kontrolünüz dahilindeki olumlu özellikler. Güçlü yanlar, kaynakları, rekabet avantajlarını, işgücünüzdeki kişilerin olumlu yönlerini ve işinizle ilgili özellikle iyi yaptığınız yönleri, değer katan veya size rekabet avantajı sunan tüm iç bileşenlere odaklanarak kapsar.

Zayıf Yönler ( Weaknesses ) – Kontrolünüz dahilindeki faktörler, sınırlı uzmanlık, kaynak yetersizliği, beceri veya teknolojiye sınırlı erişim, standart altı hizmetler veya kötü fiziksel konum gibi rekabet avantajı sağlama veya sürdürme yeteneğinizden zarar görür. Zayıf yönleri, ürünlerinizin veya hizmetlerinin sağladığı genel değeri azaltan, şirketinizdeki olumsuz iç yönleri kapsar. Bu kategori, şirketinizin zayıf yönlerinin doğru bir şekilde belirlenmesine odaklanması koşuluyla, kurumsal bir değerlendirme sağlamada son derece yararlı olabilir.

Fırsatlar ( Opportunities ) – İşletmenizin pazarda var olması ve gelişmesi için motivasyonu temsil eden dış faktörlerin özeti. Bu faktörler arasında pazar büyümesi, yaşam tarzı değişiklikleri, mevcut sorunların çözümü veya rakiplerinizle ilgili olarak talepte bir artışı teşvik etmek için rakiplerinizle ilgili olarak daha yüksek bir değer sunma temel yeteneği de dahil olmak üzere, piyasada bulunan belirli fırsatları içerir. Ürün veya hizmetler. Dikkat edilmesi gereken bir unsur zamanlamadır. Örneğin, sürdürmekte olduğunuz fırsatlar var mı yoksa sınırlı bir fırsat penceresi var mı?

Tehditler ( Threats ) – Pazarlama stratejinizi veya tüm işi riske sokma potansiyeline sahip kuruluşunuzun kontrolü dışındaki dış faktörler. Birincil ve şimdiki tehdit, rekabet. Bununla birlikte, diğer tehditler arasında tedarikçiler tarafından sürdürülemez fiyat artışları, artan devlet düzenlemeleri, ekonomik gerileme, tüketici davranışındaki değişimleryer alabilir. Bu güçlerin dış ve bu nedenle kontrolünüz dışında olmasına rağmen, SWOT analizi ayrıca, ortaya çıkarsa bu sorunları hızlı ve etkili bir şekilde ele almanızı sağlayacak bir acil durum planı oluşturulmasına yardımcı olabilir.

SWOT Analizini Stratejik Bir Plana Dönüştürme


SWOT analizinin dört çeyreğinde iş tekliflerinizle ilgili belirli değerler belirledikten sonra, öğrendiğiniz bilgilere dayanarak stratejik bir plan geliştirebilirsiniz. Örneğin, içsel güçlü yönlerinizi belirledikten sonra, kuruluşunuz için en uygun fırsatların peşinden koşarak, tehditlerle ilgili olası kırılganlıkları etkin bir şekilde azaltmak için bunlardan yararlanabilirsiniz. Aynı şekilde, kuruluşunuzun dış tehditlere ilişkin zayıf yönlerini tespit edeb,ilirsiniz. Tekliflerinizle ilgili savunma stratejilerini geliştirirken bunları ortadan kaldırmanıza veya en aza indirgemenize olanak tanıyacak bir plan tasarlayabilirsiniz.

SWOT analizinin analizi yapanlar tarafından etkilenebileceğini (ve genellikle oldukça kuvvetli) hatırlamak önemlidir. Bu nedenle, dış ticaret danışmanının en objektif planı sağlamak için sonuçları gözden geçirmesi iyi bir fikirdir.

Kaynaklar: bussinesdirectory.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir