Beyin Göçü Nedir?

Beyin Göçü 

Beyin göçü gelişmekte olan ülkelerden doktor, mühendis, bilim insanı gibi yetişkin iş gücünün, gelişmiş ülkelere göç etmeleridir. 

Gelişmekte olan ülkelerin büyük çoğunluğunda niteliksiz iş gücünün bol olmasına karşılık yetişkin insan çok kıttır. Bu nitelikli insanlann yetişmesi -tıpkı bir yatırım gibi harcamalara yol açmaktadır. Beşeri sermaye adı verilen bu yetişkin iş gücünün yurt dışına gitmesi, yoksul ülke için bir çeşit sermaye ihracı demektir. Bu uzman insanları ülkelerine kabul eden gelişmiş ülkeler, hiçbir harcama yapmadan beşeri sermayelerini artırmaktadırlar. Geri kalmış ya da gelişmekte olan ülkelerde kalkınmanın her aşamasında artan oranda yetişkin işgücüne önemli ölçüde ihtiyaç duyulduğundan beyin göçünün bu ülkelere verdigi zarar pek büyük olmaktadır. 

1960’lı yıllardan başlayarak dünyanın her tarafından Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’ya yönelen beyin göçü, 1980’li yıllarda büyük çapta yön değiştirmiştir. Anılan ileri sanayi ülkelerinin içinde bulunduğu ekonomik durgunluk işsizliği yaygınlaştırdığından. bu ülkelereyönelik beyin göçü büyük çapta durmuştur, Buna karşılık özellikle petrol ihracatçısı Arap ülkelerine yönelik beyin göçü giderek önem kazanmaktadır. 

Beyin göçü veren ülkelerden biri de Türkiye’dir. Burada yüksek öğrenimlerini tamamlayan çok sayıda doktor, mühendis, bilim insanı ve iktisatçı yurt dışında çeşitli ülkelerde çalışmaktadırlar. Ayrıca yurt dışına yüksek öğrenim için gönderilen gençlerin büyük kısmı geri dönmemekte, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa ülkelerinde yerleşmektedirler.

Beyin Göçünün Etkileri

Beyin göçünün etkileri iki yönlüdür ve hem gönderen hem de alan ülkelerin veya bölgelerin ekonomik ve sosyal durumları üzerinde olumsuz ve pozitif etkilere neden olur. Gönderme bölgeleri (genellikle gelişmekte olan veya azgelişmiş ekonomiler olarak kabul edilir), beyin göçünün olumsuz etkilerinin çoğunu çekmektedir. Bu fenomen işgücünü, vergi gelirini, sağlık koşullarını, eğitim fırsatlarını ve belirli bir ülke veya bölgedeki teknolojik gelişim yeteneklerini etkiler.

Beyin göçünün olumsuz etkileri, öncelikle yüksek vasıflı işgücünü kaybettiği bölgede meydana gelir. Bazı ekonomistler, bu eğilimin, bazıları bu teoriye karşı olmasına rağmen, işgücü kıtlığına neden olduğuna inanıyor.

İnsanlar başka yerdeki ekonomik fırsatları aramak için işlerini bıraktıklarında, bir kez ödedikleri vergi geliri kaybolur. Gelirdeki bu kayıp kamu bütçesini bozabilir ve kamu hizmetlerinin kalitesinde düşüşe yol açabilir.

Kaynak

WorldAtlas.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir