Benelüks Ülkeleri

Benelüks ülkeleri ya da Benelux ülkeleri 1960 yılında kurulmuş olan Benelüks Ekonomik Birliği‘ne (Benelux Economic Union) üye olan Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’dur. Benelüks sözcüğü, bu ülkelerin adalarının ilk hecelerinin birleşmesinden oluşur. Belgium, Netherlands ve Luxemburg.

Her üç ülke de uluslararası dayanışmanın ve özellikle Avrupa ülkelerinin ekonomik siyasal birleşmelerinin savunucusu ve öngörücüsüdürler. Aralarındaki ekonomik birleşme girişimi de bu yaklaşımlarının ürünüdür. Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’dan oluşan Benelüks ülkeleri, kendi aralarındaki bütünleşme hareketinin yanı sıra Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun da kurucu üyeleri arasındadır. Belçika ve Lüksemburg arasında ekonomik birleşme girişimi 1921’de başlamıştır. Bu tarihte kurulan “Belçika – Lüksemburg Ekonomik Birliği” (Belgian-Luxemburg Economic Union – BLEU) İkinci Dünya Savaşı yıllarına kadar sürmüştür. Savaş sonrası dönemde Hollanda’nın da katılmasıyla bu bölgesel bütünleşme hareketi genişlemiş 1 Kasım 1960’da Benelüks Ekonomik Birliği resmi nitelik kazanmış ve üye ülkeler ” Benelüks ülkeleri” olarak anılmaya başlanmıştır.

Avrupa Ekonomik Topluluğu kuruluş tarihi 25 Mart 1957

Avrupa Birliği kuruluş tarihi 1 Kasım 1993

Benelüks Birliği daha büyük Avrupa Birliği’nin oluşumunda etkili oldu. Batı Almanya, İtalya ve Fransa, 1951’de Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu oluşturmak için Benelüks Birliği ülkelerine katıldı. Sendika, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve daha sonra Avrupa Birliği oldu. Kuruluşundan bu yana, Avrupa Birliği, Benelüks birliği karşısında öne çıktı. Bununla birlikte, Benelüks Birliği, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg için hala önemini korumaktadır.

Benelüks Birliği birkaç kurumdan oluşur. Benelüks Parlamentosu, Genel Sekreterya, Birlik Konseyi ve Bakanlar Komitesi’ni içerir. Benelüks Birliği’nin merkezi idari birimi Brüksel’de bulunan Genel Sekreterliktir. Bakanlar Komitesi, çeşitli diğer komiteler ve Ekonomik Birliği Konseyi’ne sahiptir. Benelux Parlamentosu 1955 yılında kurulmuştur. Belçika parlamentosu 21, Hollanda Parlamentosu 21 üyesi ve Lüksemburg Parlamentosu’nun yedi üyesi vardır. Sendika, üç üye devlet arasında hükümetler arası işbirliğini gerektiriyor. Benelüks Birliği üyelerinin birleşik yasaları var. Birlik anlaşması, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg arasında ekonomik, sosyal ve finansal politikalarda işbirliği çağrısında bulunuyor. Benelüks Birliği kurumlarına ek olarak, üç ülke Brüksel’de bulunan Benelüks Adalet Divanı’nı ve Lahey’de bulunan Benelüks Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nı paylaşıyor. Benelux Adalet Divanı, hakimlerini Lüksemburg, Hollanda ve Belçika’daki en yüksek mahkemelerden alır. Mahkeme, üye devletlerin evrensel yasalarının tutarlı bir şekilde yorumlanmasını garanti eder. Benelux Fikri Mülkiyet Örgütü 2005 yılında kuruldu ve Benelüks ülkeleri için tasarımları ve ticari markaları kaydeden resmi kurumdur.

Kaynaklar

WorldAtlas.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir